Pogoda Chocianów z serwisu
O nas - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

O nas

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie jest samorządową instytucją kultury, Organizatorem Biblioteki jest Gmina Chocianów. Biblioteka  posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna  im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 

Misja

Misją naszej Biblioteki jest umożliwianie mieszkańcom szerokiego dostępu do wiedzy, zaspokajanie potrzeb w zakresie informacji, wspomaganie procesu edukacyjnego, zapewnianie literackiej rozrywki - z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi obsługi, w oparciu o gromadzone zbiory, a także integrowanie miejscowej społeczności, inspirowanie i motywowanie  jej do aktywności oraz  dokumentowanie lokalnego życia społecznego.

Wizja

Staramy się, aby nasza Biblioteka była inspirującym miejscem, w którym mieszkańcy  są motywowani do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,  gdzie znajdują dobre lektury, potrzebne informacje, praktyczne porady, rozwijają pasje, odkrywają własne talenty, nabywają nowe umiejętności i w nowoczesnej przestrzeni spotykają się z tradycyjną gościnnością.

Działalność

Rozwijamy czytelnictwo i szeroko rozumianą kulturę książki wśród trzynastotysięcznej społeczności  mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów, poprzez stale uzupełniany i aktualizowany księgozbiór, w  którym są reprezentowane wszystkie dziedziny wiedzy oraz poprzez dostęp do czasopism. Prowadzimy również  wypożyczenia międzybiblioteczne. Udostępniamy bezpłatnie Internet. Gromadzimy i udostępniamy Dokumenty Życia Społecznego.

Nasz księgozbiór można przeglądać tutaj

 

Organizujemy imprezy czytelnicze: spotkania autorskie, okolicznościowe, folkowe, lekcje biblioteczne, zajęcia warsztatowe, literackie, plastyczne, wystawy i ekspozycje książek oraz twórczości lokalnej.

Bierzemy udział w akcjach czytelniczych „ Z Książką na Walizkach”, w projektach i programach „Kultura na Widoku”, „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,  „Narodowe Czytanie”, „Nasza Mała Biblioteka” ,  "Tu mieszkam, tu zmieniam" .
                 


          

Współpracujemy z placówkami oświatowymi - Szkołami Podstawowymi i Gimnazjum, Przedszkolem Miejskim, kulturalnymi – Chocianowskim Ośrodkiem Kultury, społecznymi – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zespołami „ECHO”, „Chocianowskie Nutki”  - w realizacji wspólnych idei i zadań. Jesteśmy otwarci na współpracę dla wspólnego dobra i rozwoju  naszej społeczności lokalnej.

Motyw przewodni naszych działań:

Biblioteka – miejsce – ludzie – czas – inspiracje – motywacje – aktywacje

 

Obsługę czytelników prowadzimy poprzez:

-           Wypożyczalnię dla Dorosłych i Czytelnię w Chocianowie

-           Filię dla Dzieci w Chocianowie

-           Filię  w Trzebnicach

-           Filię Parchowie

-        Filię w Szklarach Dolnych